CENTRUM TECHNICZNEGO
BEZPIECZEŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń +48 22 698 00 11

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

RESUME oferuje właścicielom, zarządcom oraz administratorom budynków dokonywanie okresowych obowiązkowych przeglądów budowlanych. Zatrudniamy zespół inżynierów oraz specjalistów w zakresie pomiarów budowlanych, którzy przeprowadzają przeglądy pod kątem wszelkich określonych prawnie aspektów eksploatacji budynków. Oprócz wszechstronnego doświadczenia, podczas przeglądów korzystamy z atestowanego sprzętu pomiarowo-badawczego.

NADZÓR BUDOWLANY

Na bazie swych kompetencji i doświadczenia RESUME prowadzi nadzory budowlane. Sprawne zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla jego prawidłowej realizacji oraz późniejszej eksploatacji obiektu. Rzetelne prowadzony projekt to nie tylko właściwy dobór zespołu specjalistów oraz proces nadzoru. To także precyzyjne monitorowanie terminowości prac, dyscypliny budżetowej oraz zagwarantowanie inwestorowi bezpośredniemu – na każdym etapie realizacji inwestycji – pełnego i aktualnego zestawu informacji o projekcie.

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

W ramach swej oferty RESUME realizuje szereg specjalistycznych usług dodatkowych. W zależności od potrzeb zleceniodawcy podejmujemy się zarówno kompleksowych, jaki i jednorazowych działań oraz konsultacji związanych z budową oraz eksploatacją obiektów budowlanych.

Nadzór budowlany

  • Inwestor zastępczy
  • Inspektor nadzoru

Usługi specjalistyczne

  • Inwentaryzacja obiektu budowlanego
  • Ekspertyza budowlana
  • Audyt energetyczny i Termowizja

Przeglądy budowlane

  • Półroczne
  • Roczne
  • Pięcioletnie